Pirmadienis-Penktadienis9:00 - 17:00
T. Kosciuškos g. 24, Vilnius
+37069802239
info@eduforumas.lt

HomeTeisinės paslaugos

VIENU ŽVILGSNIUTeisinės
paslaugos

Padedame perkančiosioms/neperkančiosioms organizacijoms tinkamai įsivykdyti viešuosius pirkimus. Taip pat teikiame duomenų apsaugos paslaugas. Kviečiame susipažinti.

Viešieji pirkimai

Valstybinės ir savivaldybių mokyklos, kolegijos, universitetai, o taip pat privačios įstaigos, kurios įgyvendina ES ir kitų tarptautinių fondų lėšomis finansuojamus projektus privalo prekes bei paslaugas pirkti viešųjų pirkimų būdu. Dažnai organizacijos, ypač mažesnės, neturi pakankamai patirties įgyvendinant procedūras. Todėl Lietuvos švietimo sektoriui padedame įgyvendinti viešuosius pirkimus.

Konsultavimas viešojo pirkimo procedūrų vykdymo klausimais
– pagalba bendraujant su tiekėjais, atsakymų į pretenzijas/paklausimus projektų rengimas

– pagalba pasiūlymų vertinimo, tikslinimo, atsakymų tiekėjams rengimo klausimais

– pagalba pildant vidinius dokumentus (metinį įstaigos pirkimų planą, pirkimų protokolus, ataskaitas)

Pagalba administruojant viešųjų pirkimų dokumentus
– techninių specifikacijų, pirkimo dokumentų, sutarčių projektų rengimas

– pagalba sutarčių sudarymo, vykdymo, keitimo ir nutraukimo klausimais

– viešųjų pirkimų sutarčių įvykdymo kontrolė

– tiekėjų atliktų darbų, suteiktų paslaugų, pristatytų prekių atitikties viešojo pirkimo sutarčiai patikra

Pagalba
dirbant su
viešųjų pirkimų
sistemomis
– viešųjų pirkimų informacijos pildymas ir pirkimų priežiūra CVP IS mokymai dirbti su CVP IS

– viešųjų pirkimų informacijos pildymas ir pirkimų priežiūra CPO

– individualūs mokymai dirbti su CVP IS, CPO ir kitomis sistemomis
Neperkančiųjų organizacijų konsultavimas

– pagalba tinkamai įvykdyti pirkimus pagal teisinę bazę skirtą neperkančiosioms organizacijoms

– pagalba rengiant pirkimų dokumentus ir pildant vidinius dokumentus

– sutarčių įvykdymo kontrolė

Duomenų apsauga

Darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais, nustatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) bei kituose teisės aktuose.

Pagrindinės BDAR dokumentacijos parengimas
– asmens duomenų tvarkymo taisyklės
– asmens duomenų saugojimo trukmės aprašas
– organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių aprašas
– duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės, įskaitant šiuos priedus (atsakymo į duomenų subjekto prašymą susipažinti su asmens duomenimis pavyzdinė forma; prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) pavyzdinė forma)
– reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas, įskaitant šiuos priedus (asmens duomenų saugumo pažeidimo žurnalas, pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma, pranešimo duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma, reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus procedūros schema)
– duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymo aprašas
– duomenų tvarkymo veiklos įrašai
– asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimo aprašas, įskaitant šį priedą (asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimo ataskaitą)
– duomenų tvarkymo sutarties forma (pasirašyti su duomenų tvarkytojais)
Teisinis auditas
– pirminis klausimynas ir atsakymų įvertinimas

– įmonės dokumentų (sutarčių, tvarkų, taisyklių ir kt.), susijusių su asmens duomenų apsauga, peržiūra ir įvertinimas
Papildomi darbai
– privatumo politikos (angl. Privacy Policy) internetinei svetainei parengimas.

– slapukų politikos (angl. Cookie Policy) internetinei svetainei parengimas.

TURITE KLAUSIMŲ?
Prašome
kreiptis
https://i0.wp.com/eduforumas.lt/wp-content/uploads/2020/04/22-Edukacijos-forumas-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1

Laurynas Salys


Direktorius
laurynas@eduforumas.lt
+370 673 11005