Pirmadienis-Penktadienis9:00 - 17:00
T. Kosciuškos g. 24, Vilnius
+37069802239
info@eduforumas.lt

KonferencijosInovacijų forumai 2017/2018

Inovacijų forumai

Ugdymo plėtotės centro užsakymu organizavome 5 inovacijų forumus, kuriuose 2017 m. lapkričio mėn. ir 2018 m. sausio mėn. švietimo bendruomenei buvo pristatytos naujausios inovatyvios mokymo/si technologijos, metodikos, priemonės ir kita. Užsienio pranešėjai pristatė gerąją praktiką, o dalyviai turėjo galimybę darbo grupių metu iš arti susipažinti su pristatomais produktais.

Renginiai organizuoti Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02- 0001).
https://i0.wp.com/eduforumas.lt/wp-content/uploads/2019/03/tariame-ačiū.jpg?fit=640%2C360&ssl=1
SKAITMENINIŲ MOKYMO APLINKŲ REIKŠMĖ UGDYMUI

2017 m. lapkričio 7 d. Kaune vyko inovacijų forumas „Skaitmeninių mokymo aplinkų reikšmė ugdymui, įtaka mokinių pasiekimams, mokinių motyvacijos skatinimui, mokinių ir mokytojų bendravimui ir bendradarbiavimui“, kurio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su šiuolaikiniais inovatyviais įrankiais, kurie padeda didinti mokinių motyvaciją, efektyvinti mokymo/si procesą bei gerinti mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą, ir tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginio metu dalyviai turėjo progą pabendrauti su 6 skirtingomis kompanijomis, kurios darbo grupių metu praktiškai pademonstravo tokius sprendimus, kaip mokymo/si platformos mokytojams ir mokiniams, skaitmeninės mokymo/si aplinkos, kompiuterių klasės valdymo sistemos ir kt.

Dalyviai išklausė ir dviejų užsienio pranešėjų pristatymus, kurie pasidalino savo patirtimi apie įvairias skaitmenines mokymo/si platformas, interaktyvias aplinkas, kurios padeda labiau įtraukti mokinį į mokymosi procesą ir efektyvinti mokymo/si procesą.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.

STEAM ŽINIŲ TAIKYMAS SPRENDŽIANT ASMENINES, SOCIALINES IR GLOBALIAS PROBLEMAS

2017 m. lapkričio 8 d. Klaipėdoje vyko inovacijų forumas „Gamtos mokslų, dizaino ir technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos ir matematikos įtaka renkantis karjerą, naudojimasis gamtos mokslų, matematikos ir technologijų žiniomis ir jų taikymas sprendžiant asmenines, socialines ir globalias problemas“, kurio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su šiuolaikiniais inovatyviais įrankiais, kurie naudingi mokant visose STEAM srityse bei jas integruojant, ir tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginio metu dalyviai turėjo progą pabendrauti su 5 skirtingomis kompanijomis, kurios praktinių užsiėmimų metu parodė, kaip modernūs technologiniai sprendimai gali padėti mokymo/si proceso metu.

Dalyviai išklausė ir dviejų užsienio pranešėjų pristatymus, kurie pasidalino savo patirtimi apie gamtos mokslų, dizaino ir technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos ir matematikos įtaką ir teikiamą naudą mokymo/si procese.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.

SKAITMENINIO AMŽIAUS IŠŠŪKIAI MOKYMO METODAMS

2017 m. lapkričio 10 d. Vilniuje vyko inovacijų forumas „Skaitmeninio amžiaus iššūkiai mokymo metodams, atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymą, mokinių ugdymo personalizavimas ir jų mokymosi poreikius atitinkančios pagalbos teikimas“, kurio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su šiuolaikiniais inovatyviais įrankiais, kurie padeda dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, ir tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginio metu dalyviai turėjo progą pabendrauti su 6 skirtingomis kompanijomis ir darbo grupių metu praktiškai išbandyti jų siūlomas naujas, vaikų susidomėjimą skatinančias inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones.

Dalyviai išklausė ir dviejų užsienio pranešėjų pristatymus, kurie pasidalino savo patirtimi apie skaitmeninio amžiaus iššūkius mokant specialiųjų poreikių turinčiu vaikus.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.

SKAITMENINĖS MOKYMOSI PRIEMONĖS

2018 m. sausio 16 d. Vilniuje vyko inovacijų forumas „Skaitmeninės mokymosi priemonės“, kurio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su siūlomomis technologijomis, tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginio metu dalyviai turėjo progą pabendrauti su 5 skirtingomis kompanijomis ir darbo grupių metu praktiškai išbandyti jų siūlomas naujas, vaikų susidomėjimą skatinančias inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones.

Dalyviai išklausė ir dviejų užsienio pranešėjų pristatymus, kurie pateikė kitokį požiūrį į skaitmenines mokymo priemones, pasidalino savo patirtimi.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.

SKAITMENINIAI MOKYMO ĮRANKIAI

2018 m. sausio 26 d. Vilniuje vyko inovacijų forumas „Skaitmeninai mokymo įrankiai“, kurio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su siūlomomis technologijomis, tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginio metu įvairius mokymo/si įrankius pristatė 7 skirtingos kompanijos, darbo grupių metu kiekvienas dalyvis galėjo praktiškai išbandyti jų siūlomas naujas, vaikų susidomėjimą skatinančias, inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones.

Buvo pristatyta išmanieji ekranai, automatizuotas pamokų vaizdo įrašymo robotas, sensorinė įrangą, lauko muzikos instrumentai, 3D technologijos,  įvairios judėjimą ir mokymąsi skatinančias priemonės ir kita.

Savo patirtimi renginyje dalinosi ir du pranešėjai iš užsienio, kurie pateikė savo patirtį ir kitokį požiūrį į skaitmeninių įrankių naudą ir perspektyvas modernioje mokykloje.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.